Veiligheid op scholen

"Boze ouder komt verhaal halen na laag cijfer"
Helaas is zo'n krantenkop niet meer fictie maar steeds vaker realiteit. Zo'n situatie kan snel escaleren met veel gevolgen voor de betrokken leerkracht, de aanwezige leerlingen, ja de hele school. Een veilige school is een minimale voorwaarde voor goed onderwijs.

veiligheid op scholen voor leerling en medewerker
Veiligheid op scholen is meer dan ooit in het nieuws. De onderwijsinspectie vraagt scholen steeds meer wat zij aan de veiligheid van leerlingen en medewerkers hebben gedaan.
 
onze deskundigheid
Door onze ervaring kunnen wij u helpen met vragen op het gebied van:

  • de oorzaken van het gedrag
  • mogelijkheden om het gedrag om te buigen
  • het bereiken van een veilige leeromgeving

ons aanbod
Wij kunnen u helpen bij de aanpak van dit probleem door:

  • advisering, bijvoorbeeld bij het maken van een protocol i.v.m. het pesten en omgaan met agressie
  • voorlichting aan medewerkers, leerlingen en ouders
  • hulpverlening aan medewerkers en leerlingen na een calamiteit i.v.m. het verwerken van een gebeurtenis
  • training van leidinggevenden en medewerkers in het omgaan met agressieve personen en het omgaan met pesten.

Ook hebben wij een plan van aanpak ontwikkeld i.v.m. pesten op school met onder andere:
● lessen om kinderen weerbaar te maken
● begeleding van gepeste kinderen

Achtergrondinformatie over pesten