Training Worden wie je bent

dubbel of toch niet…..
Het lijkt dubbel: worden wie je bent. Toch is dat niet het geval.

We vervullen allemaal vele rollen, zoals die van huisvader, werknemer, collega, kind van je ouders. De ene rol kan daarbij wel eens in conflict komen met een andere. Zo kan de rol van huisvader ('s avonds op tijd thuis zijn) in conflict komen met de rol van werknemer (een bepaalde klus afmaken en overwerken).

Dit zijn rollen, maar we zijn meer dan die rollen. Wie zijn we echt?

De rollen die we vervullen kunnen zo ver liggen van wie we in de kern zijn dat dit tot allerlei problemen kan leiden. Te denken valt aan burnout of vermoeidheid waarvoor geen lichamelijke oorzaak te vinden is.

beter functioneren door harmonie
Door wie we in de kern zijn meer af te stemmen op wat we doen zullen we beter kunnen functioneren als medewerker, als gezinslid, als mens.

andere keuzes
Een kenmerk van deze tijd is dat steeds meer mensen willen leven/keuzes maken vanuit hun eigen geweten hun innerlijk weten en niet op basis van wat anderen vinden dat zij moeten doen.
 
training
In deze training ondersteunen wij bij het zoeken naar de antwoorden op vragen zoals:

  • zijn de overtuigingen die ik heb aangeleerd nog passend, of is de houdbaarheidsdatum al lang verstreken
  • hoe leer ik werken vanuit mijn eigen geweten i.p.v. opgelegde regels
  • wat zijn mijn talenten of kwaliteiten
  • wat zijn mijn drijfveren
  • de relatie tussen rollen en onze kern

Deze training kan ook op individuele basis als coaching worden gevolgd.
 
cursusduur: in overleg