Achtergrondinformatie over pesten

Pesten is op dit moment weer erg actueel. We weten allemaal dat door het pesten veel schade wordt berokkend. Toch hebben wij het idee dat het niet echt leeft bij vele scholen en bedrijven. Wij vermoeden dat het voor een deel komt doordat het zo's gecompliceerd probleem is. Op deze pagina willen wij u enige informatie geven over het pesten en dan met name zoals wij naar het probleem kijken.

definitie pesten
Het begrip pesten kunnen we op verschillenden manieren omschrijven. Wij noemen er twee:
1. Het geestelijk en/of lichamelijk schade berokkenen door een of meerdere personen t.a.v. een persoon.
2. Het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een persoon of een groep tegen een eenling, die niet in staat is zich te verdedigen.

Pesten kan op een opvallende maar ook op een meer verborgen wijze plaatsvinden. De oorzaak ligt volgens ons niet in het brilletje, het model van het haar, de soort kleding en dergelijke. De ene persoon met een bril wordt wel gepest en de ander niet. De ene persoon heeft opvallend haar en wordt niet gepest en een ander met een vergelijkbaar kapsel wel. Volgens ons speelt er nog iets anders een rol en is het brilletje, het haar of de kleding niet de oorzaak maar leent het zich als onderwerp om te pesten.

Uit de vele gesprekken met gepeste personen is ons gebleken dat er in de gepeste persoon meestal een prachtig mens schuil gaat met bijzondere kwalititeiten. Het probleem is vaak dat die persoon daar niet goed mee om kan gaan, zich klein gaat maken en daardoor kwetsbaar wordt voor pesten.

Het is het verhaal van het lelijke eendje wat later een mooie zwaan blijkt te zijn. In de loop van de tijd hebben wij een aanpak ontwikkeld waarbij de betrokkene leert zichzelf te accepteren en sociaal vaardig wordt.
 
verschil plagen en pesten

  • plagerij. Een plagerij is niet kwaad bedoeld. De geplaagde en de plager zijn aan elkaar gewaagd. Voorbeelden zijn: de 1 april grap, de nepspin op het bureau van de juf, de gedichten bij Sinterklaas. Volgens ons plaag je ook alleen maar iemand wanneer een goede band met die persoon hebt.
  • pesten. Bij pesten ligt het anders. Hier is het doel iemand te kwetsen.

hoe gebeurt het

  • lichamelijk. Pesten gebeurt lichamelijk door trekken, duwen, schoppen of slaan, laten struikelen, achterna lopen, klem zetten of opsluiten.
  • gericht op spullen. Het is gericht op spullen wanneer men spullen afpakt en kapot maakt, spullen aftroggelt of geld afperst.
  • woorden. Bedreigen, gemene dingen zeggen, belachelijk maken, kleineren of vernederen, schelden, bijnamen geven, roddelen, gemene briefjes, email, sms ziojn vormen waarin het in woorden plaatsvindt.
  • anders. Men kan ook iemand doodzwijgen of buitensluiten.

elementen bij pesten
Bij pesten is het volgende het geval / zijn de volgende elementen van toepassing:

  • Bij pesten wordt steeds een ongelijke machtsverhouding nagestreefd. Er is geen evenwicht tussen de pester en de gepeste: b.v. lichamelijk sterker, gevatter, mondiger, ontleent macht aan positie (chef);
  • Pesten gebeurt vaak in groepsverband;
  • Om de een of andere reden is de gepeste sociaal niet aanvaard in de groep;
  • De gepeste is relatief hulpeloos t.o.v. agressie.

Ten aanzien van het sociaal niet aanvaard zijn wil dat niet zeggen dat er met de persoon zelf iets aan de hand is. De persoon sluit gewoon niet aan bij de eisen, normen, verwachtingen van de groep.

Wanneer iemand komt vertellen dat hij of zij gepest wordt dan gaat men de situatie vanuit het eigen standpunt bekijken en heeft men snel een oordeel over de gepeste. Het is volgens ons de kunst om te leren kijken vanuit het perspectief van de gepeste persoon.