Training Omgaan met pesten

doel
De cursus richt zich op het weerbaar maken van individule personen.

inhoud training omgaan met pesten

  • omvang van het probleem
  • wat is pesten precies
  • hoe gebeurt het pesten
  • achtergronden van het pesten
  • rollen bij het pesten
  • feedback geven
  • omgaan met emoties
  • grenzen stellen
  • ontspanning

cursusduur: 3 dagen

Achtergrondinformatie over pesten