Training Communicatie met jongeren

Ons bewustzijn ontwikkelt zich permanent en we bouwen daarbij voort op hetgeen onze vorige generaties reeds verworven hebben. Bij veel jongeren van deze tijd lijkt er van een snellere ontwikkeling sprake te zijn. Op een aantal punten verschillen zij fundamenteel van vorige generaties. Zij hebben bijvoorbeeld een:

 • uitgesproken gevoeligheid en voelen of weten wat anderen denken en doorzien die ander;
 • groot gevoel voor wat echt is en wat niet;
 • sterke vrijheidsdrang, een groot gevoel voor rechtvaardigheid en zijn dromerig.  

Dit vraagt ook iets van de communicatie met hen.

duurzame communicatie
In deze training staat het model van duurzame communicatie centraal.

doelgroep
Deze training is bedoeld voor mensen die beroepsmatig contact onderhouden met jongeren.

inhoud training communicatie met jongeren

 • inzicht in de beleveningswereld van jongeren
 • problemen bij communicatie met hen
 • verschillende lagen bij communicatie
 • authentiek zijn
 • assertief zijn in communicatie   
 • verbaal en non-verbale communicatie
 • feedback geven
 • effecten van je communicatie

In deze training zijn veel praktijksimulaties waarbij gewerkt wordt met een ervaren trainingsacteur die gerichte feedback geeft.
 
cursusduur: 2 dagen