Stoppen met roken

"Mama door uw roken word ik ziek".

De wijze woorden van een klein kind dat op jonge leeftijd al weet dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Op ieder pakje sigaretten of shag kunt u het ook lezen. Dat betreft dan niet alleen de gezondheid van de roker zelf maar ook de gezondheid van de mensen in de directe omgeving van de roker. Waar roken voorheen als stoer werd gezien worden de nadelen voor de gezondheid nu steeds meer zichtbaar. De zorgverzekeraars vergoeden inmiddels vaak de kosten die men maakt voor het volgen van een cursus of begeleidingstraject om van het roken af te komen.

Bij het stoppen met roken speelt er, naast de verslaving aan nicotine, ook een gewoonte in het gedrag een rol. Bij onze coaching helpen wij u bij het onderzoek naar die gewoonte en de oorzaak daarvan. Wij helpen u bij het aanleren van ander gedrag zodat de sigaret niet meer nodig is.