Coaching bij pesten

doel
Deze coaching richt zich op het weerbaar maken van personen tegen pesten. Vaak is er niet zozeer iets met de gepeste aan de hand maar veel meer met de pester. Doordat men inzicht krijgt in de achtergronden van het pesten, inzicht in zichzelf en het aanleren van de nodige vaardigheden kan men zich weerbaar maken.

doelgroep
De coaching is gericht op degenen die pesten hebben ondergaan.
 
wat is pesten
Het geestelijk en/of lichamelijk schade berokkenen door een of meerdere personen t.a.v. een persoon.

of

Het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een persoon of een groep tegen een eenling, die niet in staat is zich te verdedigen.

Pesten kan op een opvallende maar ook op een meer verborgen wijze.
 
inhoud

  • achtergronden pesten
  • rollen bij het pesten
  • je kwaliteiten ontdekken
  • feedback geven
  • omgaan met emoties
  • ontspanning
  • je eigen lichaam ervaren (dit doen we door massage en oefeningen)
  • zelfkennis (o.a. via het maken en analyseren van tekeningen)

Wij hebben gezien dat achter ieder gepest persoon een mens schuil gaat met bijzondere kwaliteiten maar daar niet mee om kan gaan en daar kwetsbaar wordt voor pesten.

Achtergrondinformatie over pesten