Achtergrondinformatie kinderen van een nieuwe tijd

verschillende benamingen
Afhankelijk vanuit welk perspectief men kijkt worden deze kinderen genoemd:

 • nieuwetijdskinderen
 • hooggevoelige personen
 • beelddenkers
 • indigokinderen

kind en zijn omgeving
De omgeving heeft vaak moeite met het begrijpen van deze kinderen waardoor veel kinderen, ten onrechte, het etiket "lastig" of "druk" krijgen. De kinderen zelf ervaren problemen bij het leven in de aardse realiteit.

lelijk eendje blijkt mooie zwaan
Het is het verhaal van het eendje wat door de omgeving als lelijk werd gezien maar later een hele mooie zwaan blijkt te zijn.

enkele karakteristieken

 • ze volgen hun eigen ontwikkelingsweg en brengen alleen interesse op voor zaken waar ze van binnenuit voor kiezen
 • zij ordenen de wereld  meer intuïtief dan logisch- analytisch
 • ze hebben een hoge gevoeligheid voor indrukken vanuit de zichtbare en onzichtbare wereld en beschouwen de werkelijkheid als een groot en organisch geheel

enkele eigenschappen
Bij deze kinderen kunt u de volgende eigenschappen herkennen:

 • zij kunnen antwoorden geven die je niet begrijpt
 • zij zien soms kleurtjes rondom mensen
 • zij liggen overhoop met van alles
 • zij kunnen helderziend zijn
 • zij zijn gevoeliger en kunnen de pijn van een ander overnemen, waardoor zij b.v. snel overbelast zijn en zij kunnen daarop reageren door druk, teruggetrokken, afwisselend druk en teruggetrokken te zijn
 • hebben een sociaal gevoel
 • hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • hebben behoefte aan vrede
 • zijn zelfbewust
 • zij communiceren via het hart met anderen
 • zij weten wat de ander voelt, denkt, weet
 • zij  zijn niet veroordelend
 • zij kunnen luisteren achter de woorden: wat bedoelt iemand echt en raken in de war wanneer iemand liegt
 • zij hebben inzicht
 • zij vergeten eigen grenzen te bewaken en kunnen moeilijk neen zeggen
 • zij zijn snel overbelast
 • zij kunnen denken dat een probleem van henzelf is terwijl het een probleem van een ander is en helpen met het transformeren van dat probleem
 • zij hebben eindeloos geduld met anderen wanneer die ander bereid is om te groeien en wanneer men dat niet wilt neemt men afstand van die persoon
 • zij accepteren geen holle autoriteiten
 • zij willen vrijheid om zelf dingen te ontdekken

zelfbewust
Ze zijn zelfbewust: ze weten wie ze zijn, wat ze hier komen doen en wat hun individuele kwaliteiten zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de omgeving om kinderen op hun eigen kwaliteiten aan te spreken. Zo kunnen kinderen zichzelf blijven.
 
Als kinderen geen herkenning en erkenning krijgen voor wie ze zijn, kunnen ze:

 • aan zichzelf gaan twijfelen
 • hun gevoel van eigenwaarde brokkelt af
 • zij verliezen het contact met zichzelf want aanpassen lukt hen niet. Dit is een belangrijke reden waarom steeds meer kinderen verschijnselen van leer- en gedragsproblematiek laten zien. Wanneer zij wel aanpassen dan levert dat in de volwassenheid problemen op. De oplossing is dat de samenleving verandert.

hulpverlening
In de hulpverlening krijgen kinderen nogal eens labels opgeplakt die niet bij ze passen, omdat hier wordt uitgegaan van problematiek in plaats van onderliggende kwaliteiten. Problematiek kan voorkomen of opgelost worden door de kinderen herkenning en erkenning te geven voor wie ze zijn.
 
De huidige kinderen vragen van begeleiders een coachende houding. Een coach houdt rekening met wie de kinderen zijn, ondersteunt ze in hun eigen ontwikkeling en houdt ze in contact met hun eigen kwaliteiten.