Begeleiding bij reorganisaties

doel
Reorganisaties zijn aan de orde van de dag en zij hebben grote impact op de betrokken medewerkers. Medewerkers haken af en komen ziek thuis te zitten. Dit is vaak te beperken door een goede begeleiding van mensen voor, tijdens en na een reorganisatie.
 
werkwijze
Tijdens de begeleidingsgesprekken staan wij onder andere stil bij:

  • de functie van werk. Werk is naast inkomen ook een deel van je identiteit. Hoe ga je, bij een reorganisatie binnen je bedrijf, daarmee om.
  • omgaan met onzekerheden. Door de reorganisatie zijn mensen zekerheden verloren wat kan leiden tot boosheid, teleurstelling, verdriet, angst.
  • het loslaten van werk. Loslaten is voor velen erg moeilijk. Pas wanneer men de oude baan of functie los kan laten kan er ruimte komen voor iets nieuws.
  • nieuw perspectief. Hoe pas je de nieuw situatie in je leven in. Wat is het perspectief