Coaching

Coaching is een manier van ondersteuning van mensen om blokkades op te heffen, vaardigheden uit te bouwen en latente kwaliteiten te ontwikkelen. Hierbij werkt men doelgericht in de gewenste richting, terwijl men doorlopend feedback, begeleiding en follow-up krijgt.

Door ervaringen in het leven creëren mensen blokkades bij zichzelf, waardoor hun optimale functioneren wordt belemmerd. Veel mensen die een probleem ervaren willen graag veranderen maar worden daarin gehinderd door oude denkpatronen, overtuigingen en gewoontes.
 
individueel
personal coaching (of individuele coaching) is een interactief proces tussen twee mensen, de coach en de gecoachte. Het zijn gesprekken die plaats vinden op basis van vertrouwen en deze hebben als doel te ondersteunen bij het vaststellen en het bereiken van persoonlijke doelen. Daarnaast worden er oefeningen gedaan om het proces te ondersteunen.  

programma's

  • coaching stoppen met roken
  • begeleiding bij burnout of overspannenheid
  • coaching bij pesten
  • coaching bij zingeving
  • coaching omgaan met agressieve personen

groepen
coaching van groepen is een interactief proces tussen de coach en een groep personen (een team of een afdeling). Het zijn gesprekken die plaats vinden op basis van vertrouwen en deze hebben als doel te ondersteunen bij het vaststellen en het bereiken van doelen van die groep. Daarnaast worden er oefeningen gedaan om het proces te ondersteunen.

programma's

  • begeleiding bij reorganisaties
  • begeleiding nieuwetijdskinderen
  • coaching bij pesten